Solarax S-330

Solarax S-330

    Açık devre basınçsız sistemler atmosfer basıncına açık olarak çalışan ünitelerdir. Sıcak suyun tesisata yaptığı basınç ürünün montaj edildiği seviye ile tesisat seviyesi arasındaki kalan yüksekliğe göre değişiklik gösterir. Bu tip ürünlerin pazarımızda 3-4 mt yüksekliklerde dahi montaj edildiği izlenmesine rağmen montaj edilmesi gereken en az yükseklik 9 mt üstüdür. Bu tip ürünlerde alınabilecek en iyi sonuç 12-14 mt arasındadır. Yapıları gereği; montaj edilmesi basit yatırım maliyeti düşük olan açık devre basınçsız ürünler; binalarda, hayvan çiftliklerinde, basıncın çok fazla önemsenmediği tüm sıcak su taleplerinde kolaylıkla kullanılabilir.

    Sistemin çalışma prensibi suyun yoğunluk farklarına dayalıdır. Soğuyan su ağırlaşır tüplere dolar, buradan tekrar Güneş vasıtasıyla ısınarak; sıcak su deposuna doğru yükselir. Doğal Genleşme (Sirkülasyon) olarak anılan çalışma prensibi Türkiye Güneş Enerjisi Pazarının % 75 oluşturmaktadır. Bununla birlikte; Jakuzi, masajlı duş veya buna benzer konforun arandığı, basıncın kritik öneme sahip olduğu doğalgazın kullanıldığı yerlerde mutlaka basınçlı ürün tercih edilmelidir.